Suderled utbildar samt handleder i barn- och föräldraskapsstöd. Vi erbjuder utbildningar i hela landet. 


  •  ABC, alla barn i centrum. Gruppledarutbildning. Gruppledarna kan efter utbildning hålla  föräldragrupper för föräldrar med barn 3-12 år. Erbjuder även handledning, booster och konsultation i ABC-metoden. Utbildningen sker i samarbete med Karolinska institutet.
  •  ABC i förskolan. Arbetslagsutbildning.
  • I samarbete med Allmänna barnhuset utbildar vi i metoden BRA, barns rätt som anhörig. 
  • Barnkraft. Gruppledarutbildning. Parallella stödgrupper för barn och föräldrar där föräldern har en psykisk sjukdom
  •  S, Föräldraskap i Sverige. Gruppledarutbildning. Samhällsinformation för utlandsfödda som har barn 0-18 år. Utbildningen sker i samarbete med BRIS, Stockholms stad och Länsstyrelsen Stockholm

Kursinformation och anmälan sker under respektive flik ovan. Kontakta oss om du har frågor kring dessa kurser eller om du vill arrangera en utbildning i din egen kommun.

             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suderled AB arrangerar 2021 års instruktörsutbildning i ABC/Komet i samarbete med Karolinska Institutet. Mer information  på www.ipsykologi.se 

Nu erbjuder vi ävengruppledarutbildning i Föräldraskap i Sverige i samarbete med BRIS. Mer information om metodenpå www.foraldraskapisverige.se  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------